ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ-ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΕΣ

1. Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή
2. Αφαίρεση συγγενών και επίκτητων
δυσπλασιών.
3. Εγκαύματα (θεραπεία-αποκατάσταση)
4. Ογκοι δέρματος-μαλακών μορίων
5. Ουλές (διόρθωση-αποκατάσταση)
6. Συγγενείς ανωμαλίες παιδιών-δυσπλασίες
7. Χειρουργική άκρας χειρός